مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

 

  این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل پروژه ساختمانی، واقع در شهرک صنعتی  بهارستان در کمالشهر کرج، به 2 نفر نگهبان دارای مدرک دیپلم نیازمند است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی در واحد تولید، نیاز به تعدادی  بسته بند آقا با شرایط ذیل دارد:

 

1-    دارای مدرک دیپلم

2-    حداکثر سن 35 سال

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل در قسمت تولید،  به یک نفر دکتر داروساز( ترجیحاً آقا)، دارای سابقه کار در بخش تولید نیازمند است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
همچنین بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد انبار، نیاز به یک نفر کارگر انبار، با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و آشنا به کامپیوتر دارد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 لطفاً واجدین شرایط نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.